06.06.1932

Narodil sa 6. júna 1932 v Košiciach.

1949-1952

Vzťah ku grafickej tvorbe si vytvoril už v mladom veku, keď bol litografickým učňom v tlačiarenskom závode v Košiciach.

1952–1958

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky u profesora V. Hložníka. Alexander Eckerdt sa po štúdiách vracia do rodných Košíc a postupne sa uberá vlastným tvorivým štýlom a programom. Súbežne sa venuje kresbe, grafike a maľbe, a občas i monumentálnej tvorbe. Bol výborný kresliar, preto na začiatku používa hlavne litografickú kresbu a takisto i základné grafické techniky ako linoryt, linorez , suchú ihlu a lept. No neskôr širokú škálu grafických techník. Jeho práce v týchto technikách majú črty poézie, vtipu až satiry a vyznačujú sa spontánnosťou rukopisu a litografickou mäkkosťou. V maľbe si tiež vytvoril svojský štýl založený na skratke, symbolike s výrazným akcentom na farebnosť obrazu. Jeho tvorba sa vyznačuje zhutnenou poetickou inšpiráciou a cieľavedomým odklonom od tradičného maliarskeho vyjadrenia. Príznačná tu bola lyričnosť, poetika, nostalgia i láskavý humor. Zobrazoval známe prostredie a situácie – obyčajné veci, portréty , ženský akt, vzťah muža a ženy, figurálne kompozície z mesta i športové motívy. Veľmi dobre ovládal kresbu, známe sú aj jeho „obojruké“ kresby. Alexander Eckerdt ovládal fenomén obojručnej kresby. Ide o vskutku ojedinelú techniku. Bol ľavák, ale pravú ruku používal ako ľavú. Prioritu však mala ľavá ruka. Akt krásnej ženy maľoval tak, že v jednej aj v druhej ruke mal ceruzku a kreslil zároveň. Toto je aj vo svetovom kontexte veľmi ojedinelá vec. Eckerdt tiež vytvoril mnoho cyklov založených na práci s perom a tušom. Jeho obrazy majú osobitú maliarsku poetiku, čarovnú zväčša optimistickú farebnosť, istú dávku radosti i cudnosti, ale i clivoty a smútku.

60. a 70. roky

Eckerdt patrí medzi popredných slovenských grafikov a maliarov so svojským videním a rukopisom. Je významným predstaviteľom imaginatívneho slovenského výtvarného umenia. Vystavoval na mnohých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Mal mnoho samostatných výstav, z čoho najdôležitejšie boli v Košiciach, Bratislave, Brne a vo vtedajšom Západnom Berlíne. Celý život tvoril v Košiciach, kde aj pôsobil na ľudovej škole umenia v rokoch 1960-1964. Výrazne ovplyvnil charakter slovenskej grafiky hlavne v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia. Alexander Eckerdt patrí k najvýznamnejším predstaviteľom košického výtvarného života druhej polovice 20. storočia . Eckerdt by dal aj život za pravdu. Bol jedným zo zakladateľov a kľúčových členov občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach. Na začiatku svojej bohatej kariéry bol iniciátorom tvorivej skupiny Roveň v rokoch 1962-1965.

24.08.1992

Jeho život a bohaté výtvarné dielo sa uzatvorili v plnej tvorivej práci 24.08.1992, kedy zomrel v Košiciach.

2004 –

Malá galéria Alexandra Eckerdta v ktorej sa nachádzate bola založená v roku 2004 jeho švagrinou Emíliou Nedzelovou.